Om projektet

Hållbara Resval startade 2019 som ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet med syftet att uppmuntra fler att välja hållbara sätt att resa till och från Kalmar, när Linnéuniversitetet fick en gemensam adress i centrala Kalmar. Arbetsplatserna i stadskärnan nästan att fördubblas när ett stort antal studenter och anställda nu ska rymmas på en relativt liten yta. Det kräver nya resvanor där hållbara transportslag blir viktigare. Appen BetterPoints lanserades som en del av projektet under hösten 2020 i Kalmar.

I maj 2022 blev projektet beviljat en fortsättning, med extern medfinansiering från Europiska regionala utvecklingsfonden och Region Kalmar län. Mörbylånga kommun och Kalmarhem gick då in som nya samarbetspartners, som tillsammans med Kalmar kommun och Linnéuniversitetet kommer använda appen BetterPoints som verktyg i arbetet med beteende och attitydförändringar för att främja hållbara resvanor. Fortsättningsprojektet ger kommuner i hela Kalmar län möjlighet att delta i samarbetet och använda appen för att minska klimatpåverkan från persontransporter. Målsättningen är att öka andelen resor med cykel, gång och kollektivtrafik inom Kalmar län. 

Appen BetterPoints används på flera olika håll i världen och Kalmar kommun var först i Sverige att lansera den. 

Har du frågor? Kontakta oss:

hallbararesval@lnu.se